Försäljningsvillkor

Priser


Alla priser gäller med reservation för upp- eller nedskrivningar av valutor och även väsentliga råvaru- och energiprisförändringar, vilka omedelbart förändrar priserna.
Priserna gäller exkl. moms. Leveransdagens pris gäller. Priser ej angivna i prislistan offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor


Pumpar och tillbehör
Fraktkostnad debiteras om speciella fraktsätt begärs som flyg, express, ilpost eller om fakturavärdet understiger 10 000 kr netto.

Övriga villkor


Vid ett nettovärde under 500 kr debiteras expeditionsavgift på 50 kr. Om du själv hämtar varan hos oss debiteras ingen expeditionsavgift. Lastpallar debiteras till självkostnadspris. Eventuell skada eller förlust av gods anmäls omedelbart av mottagaren till transportföretaget.
I övrigt gäller allmänna leveransbestämmelser enligt NL 01

Garantivillkor

Garanti gäller 2 år från leverans där inget annat anges, förutom borrmateriel & tillbehör där särskilda villkor gäller.

Betalningsvillkor

30 dagar netto eller enligt överenskommelse.
Varan förblir i säljarens ägo tills full betalning erlagts.