Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation
Geotec är den största sammanslutningen inom Norden av fristående borrentreprenörer. Vi har runt 80 medlemmar i Norden med tyngdpunkten i Sverige. Medlemmarna bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering
www.geotec.se

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen. Därmed stärks möjligheterna att bevaka våra medlemmars intressen. Det ger oss också bättre förutsättningar att driva frågor som är viktiga för vår bransch.
www.svepinfo.se www.skvp.se

Sveriges Avanti-Borrare Förening
Sveriges Avanti-Borrare Förening bildades formellt 1973. I drygt 40 år har vi varit en självklar del av brunnsborrningsverige. Föreningens verksamhet drivs genom servicebolaget Avanti System AB. Servicebolaget har ingen försäljningsfunktion utan är till för att hantera medlemmarnas gemensamma behov av t.ex. utbildning, kontakt med myndigheter och företagsutveckling. Till Avanti System AB är branschens ledande leverantörer knutna som samarbetspartners för att förenkla och säkerställa produktkvalitet och produktutveckling.
www.avantisystem.se

Avanti Suomi Oy Avanti försäljning i Finland Ab är vårt dotterbolag i Finland.
Delägare och vd för bolaget är Björn Granlund.
Vårt lager finns i Karis.
www.avanti-suomi.fi

Dalmex
2013 köpte Avanti Svenska försäljning bolaget Dalmex.
Dalmex är specialiserat på bilningsmejslar, berg - och betongborr samt ett brett sortiment av stenspräckkilar. Allt från ledande europeiska tillverkare. Vi är även återförsäljare till Atlas Copco CMT, Honda Nordic för elverk och trädgårdsmaskiner samt Milwaukee elverktyg med tillbehör.
Inom kort kommer detta sortiment även att finnas att tillgå i Finland.
www.dalmex.se

SGU
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.
Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.
www.sgu.se

Ladda ner dokument

Här kan du ladda ner dokument.
Produktblad svetsapparat Cubo
Produktblad svetsapparat Rolwa